Organizace

  • Předseda spolku:  Mgr. Stanislav ŠVANČARA

  • Místopředseda spolku:  Rostislav BIALEK  

  • Myslivecký hospodář: Ing. Pavel JUŘICA

  • Finanční hospodář, jednatel : Jiří HOŘINKA 

  •  Kulturní referent: Pavel SZKANDERA 

  • Člen výboru : Miloslav PILICH (brig.činnost)

  •                         Daniel  Hynek    (správce chaty)

 

  • Předseda kontrolní komise : Miloslav GREGOR

           členové kontrolní komise : Jiří URBÁSEK

                                                        Antonín BARTEK