Myslivecký spolek Bílov a jeho společenské poslání

 

      Náš myslivecký spolek Bílov hospodaří v regionu Bílovec a Poodří v honitbě pronajaté od honebního společenstva Bílov na 1 560 ha. Honitba se rozkládá na katastru obcí Bílov, Studénka - Butovice a Bílovec. Většinu honitby tvoří pole protkány vodotečemi s remízky na jejichž údržbě se aktivně podílíme. Souvislý lesní porost se nachází pouze v lokalitě Hubleska, Horní les a Velká strana. Nedílnou součástí honitby jsou vodní plochy v lokalitě Buš, Kyfer a soustava rybníčků pod Bílovem obhospodařované společně s kolegy rybáři.

       Charakter krajiny vytváří vhodné podmínky především pro chov zvěře srnčí, které stavy v honitbě dosahují stabilně kolem 120ks což nám umožňuje odlov ¼ tohoto počtu pro udržení zdravé populace. Bohužel po zprovoznění nového přivaděče z Bílova k D1 tvoří část odlovu, i přes instalaci pachového ohradníku, nehody s motorovými vozidly. Rozšiřující se dopravní infrastruktura vytváří výrazné bariéry pro migraci zvěře a tím izolaci populací. Naštěstí množství průchodů pod D1 se naučila zvěř využívat.

      Chov drobné zvěře je zaměřen na zvěř bažantí s populací okolo 200ks a odlovem 20ks bažantích kohoutů ročně. Zvěř zaječí je dlouhodobě v útlumu, proto jsme se v roce 2013 rozhodli investovat do nákupu a vysazení 40ti ks zaječí zvěře v lokalitě Buš a Dolní les. Očekáváme zvýšení početních stavů a zdraví celé populace. Naše sdružení se připojilo k iniciativě vytvoření Oblasti chovu koroptví, kdy naši populaci tvoří tři hejnka po cca 6-10ti kusech.

      K hlavním aktivitám na podporu chovu drobné zvěře je výstavba krmných zařízení, přikrmování a tlumení predátorů.

      Tvorba krajiny, ochrana zvěře a péče o ni především v podzimním a zimním období patří k našim prvořadým společenským povinnostem. Naše práce je vidět nejen v honitbě, ale i na naší chatě, na kterou jsme právem hrdi. Její vzhled je chloubou obce Bílov a interiér poskytuje příjemné prostředí, pro společenské posezení jak nám myslivcům, tak všem, kterým je k pronájmu za rozumnou cenu k pořádání rodinných oslav.  Na její údržbě a zvelebení se pravidelně podílí všichni členové silami přiměřenými svému věku.

       Již tradiční a pověstnou je naše Hubertská zábava jejíž přípravy probíhají po celý rok. Odlov zvěřiny do tomboly a na výborné zvěřinové pochoutky je plně v naši režii stejně jako celá organizace a nezbytná příprava sálu. Naš spolek  je díky této akci finančně zcela nezávislý a dovolte mi poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili a přispěli tak na dobrou věc, jako je nákup krmiva a údržba honitby.

       Nevelká hrstka nadšenců v zeleném v převážně důchodovém věku se ze všech sil snaží udržet slávu České myslivosti jejího kulturního dědictví pro další generace.

 

Děkujeme za podporu

 

                                                                                         Vaši myslivci Bílov