INFORMACE   - činnost MS Bílov

Na základě vyhlášení Nouzového stavu a přijatých opatření vládou ČR  jsou do odvolání pozastaveny hony , Hubertská zábava a členské schůze. V případě změn budete včas informováni.
předseda MS Bílov : Mgr.S.Švančara