Koncept myslivecké hospodaří na období r.2023 -2033 ( Záměr k diskusi - zpracovatel Ing. P. Juřica)

16.02.2023 07:53

Dokument bude zveřejněn po odsouhlasení Členskou základnou MS Bílov.